Testa träna kampsport

Av alla träningsformer som finns att välja mellan är det ett flertal som faller under benämningen kampsport. Och medan de alla har en koppling till träning för närstrid är kampsport fortfarande ett väldigt brett spektrum.Vill man börja träna kampsport kommer man ju vara begränsad till de som faktiskt finns i ens närområde. Bor man någon av de större städerna, som Stockholm, Malmö eller Göteborg kommer det finnas mer att välja mellan, men ingen kan nog välja helt fritt med tanke på hur många olika kampsporter som utövas idag.Många tänker sig omedelbart kampsport som något våldsamt, men det behöver inte vara fallet. Ett flertal kampsporter har inriktningar man kan ta där man tränar mycket mer på egen hand och aldrig riktigt behöver ”slåss” mot andra utövare. Kampsport som en form av uppvisning är väldigt stor inom vissa kretsar och handlar mer om en strävan efter perfektion än att besegra motståndare på ett sätt eller annat.Motivationen att träna kampsporter kan skilja sig från person till person. Det kan vara ett intresse som växt fram genom att ha tittat mycket på kung fu-filmer som ung, att vilja lära sig praktiskt självförsvar eller till och med ren tävlingsinstinkt. Vilken väg man kommer från kommer mest troligt vara en viktig faktor i vilken typ av kampsport man dras till.Inom kampsport är det väldigt vanligt med speciella träningskläder och utrustning. Då många kampsporter kan spåras väldigt långt tillbaka i historien finns det ett stort mått av tradition i dem och kläderna man använder kan ofta vara en del av traditionen. Börjar man träna en kampsport är det mycket möjligt att man får möjligheter att köpa kläder och utrustningen genom klubben, men om detta inte är fallet kan man även vända sig till butiker som Jabb.Att göra lite efterforskning innan man väljer en kampsport att prova på är varmt rekommenderat. Ta även kontakt med den lokala klubben och passa på att ställa frågor om träningen och vilken fokus och inriktning de har.