Att nå sina träningsmål

Det är inte alla som sätter upp mål för sin träning utan det blir som det blir. Andra väljer att sätta upp både delmål och slutmål med sin tärning. Att nå sina träningsmål innebär att man lyckats med det man satsat på och nu kan utmana sig själv med nya spännande mål.För att man ska kunna nå sitt slutmål så gäller det att man sätter upp delmål på vägen som gör att man får motivation att fortsätta. Det gäller att man inte sätter för höga mål som kanske är ouppnåeliga. Var realistisk när du planerar din träning och var du vill komma med din träning.Kanske det är så att du vill utföra en Svensk klassiker och då vet du att du har fyra grenar som du måste träna på. Välj ut en gren till en början och träna den under ett års tid innan du ska genomföra din tävling. Ditt mål kanske inte är att genomföra klassikern på ett eller två år utan du kanske vill ha detta gjort inom en snar framtid.Försök att ha skoj när du tränar. Detta underlättar något enormt för att nå dina mål. Ta gärna med kompisar på dina utmaningar och utmana varandra till att klara vissa detaljer i träningen. Att tävla mot varandra kan sporra en att klara av mer än vad man beräknat.