Att agera rätt vid en olycka

Olyckor händer ibland utanför vår kontroll. Men oavsett situationen är det viktigt att veta vad man ska göra vid en olycka, vare sig den hände på gymmet eller ute på vägen.Det första, men också ibland det svåraste, är att försöka bibehålla lugnet och inte få panik. Försök att få en överblick över situationen och bedöm vad det är som har hänt. Titta också efter om situationen fortfarande är farlig för de som drabbats och folk i närheten.Titta sedan efter andra i omgivningen som skulle kunna hjälpa till och arbeta tillsammans med dem. Försök minska risken för ytterligare skador, men utsätt dig inte för onödiga risker. Blir du också skadad måste ju någon annan hjälpa dig med.Om möjligt, avlägsna allt som kan fortsätta utgöra en risk för den eller de skadade, eller andra personer i omgivningen. Flytta inte den eller de skadade om det inte är absolut nödvändigt. Och gör det då så försiktigt som möjligt.Ring 112 så snabb som möjligt och begär att få en ambulans till olycksplatsen. Har du ingen exakt adress att ge, fråga någon annan i närheten eller ge en så bra vägbeskrivning som möjligt.Har du lärt dig hur man ger hjärt-lungräddning (HLR) kan larmcentralen be dig göra detta om den eller de skadade inte visar tecken på medvetande och inte andas. Att lära sig HLR är något alla borde göra då det bokstavligen kan vara skillnaden mellan liv och död.Det finns något som kallas för akuthjälpens ABC och det beskriver i vilken ordning skador bör tas om hand om. A står för andning, B för blödning och C för cirkulationssvikt, även kallad chock. Med denna enkla kunskap är det lättare att prioritera rätt när man är i position att hjälpa till.